Cursussen Algemene informatie

Alle cursussen, inclusief het examen zijn geaccrediteerd door het KNGF (register Alg. Practicus en NVMT) in Nederland, de NVOMG in Nederland en de PQK in België.

De A-cursus is ook bij het Keurmerk in Nederland geaccrediteerd met 30 punten. Aanvragen voor de resterende cursussen zijn in aanvraag.

De opleiding tot geregistreerd MDT McKenzie Therapeut (Cred.MDT) bestaat uit 4 cursussen en een facultatief examen.
Het programma, in module vorm opgezet, bestaande uit 2 studiejaren met elk 2 modules.

 

1ste Leerjaar       

Deel A      

De Lumbale Wervelkolom
een 4-daagse inleiding in de methode en nadere uitwerking voor de lumbale wervelkolom.  

 

Deel B

De Cervicale & Thoracale Wervelkolom
een 4-daagse cursus voor de cervicale en thoracale wervelkolom.

 

2e Leerjaar

 

Deel C

 

4-daagse 'Problem Solving' cursus lumbale wervelkolom, differentiaal diagnostiek lumbaal/ SI/ heup en MDT onderste extremiteit.

 

Deel D

4-daagse 'Problem Solving' cursus cervicale en thoracale wervelkolom, differentiaal diagnostiek cervicaal/ glenohumeraal/ AC/ SC en MDT bovenste extremiteit.

 

Examen

 

 

Is facultatief en duurt 1 dag. Het examen bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Beide moeten met goed gevolg afgelegd worden.

De globale opzet van de cursussen in het eerste jaar bestaat uit:

  • lezingen
  • groepswerk
  • patiënten demonstraties
  • eigen werk en praktijk, "hands-off" trainingen

In de praktische workshops van het tweede jaar wordt in kleine groepen gewerkt aan probleem oplossing en technieken:

  • aan de hand van enerzijds discussie met de deelnemers over de theorie en de praktijk van de methode, anderzijds
  • aan de hand van "assessment-formulieren", die door de cursist zijn aangeboden
  • "hands-on" trainingen, technieken
  • patiënten demonstraties en/of patiënten onderzoek en behandeling door cursisten

Ter voorbereiding op deze cursussen ontvangt de deelnemer enige tijd vooraf studie materiaal. Deze thuisstudie vormt een wezenlijk onderdeel van de cusussen.
Door de modulaire opzet van A---->D + examen, dient men de cursussen ook in deze volgorde te volgen. Hierbij gelden minimale tijdsintervallen tussen de cursussen.

Als afsluiting van de opleiding bestaat de mogelijkheid om, op vrijwillige basis, het Credentialing Examen af te leggen. Na het behalen van dit afsluitend praktisch en theoretisch examen, wat een hele dag duurt, wordt men opgenomen in het nationale en internationale register. Het behalen van het Credentialing Examen is eveneens een vereiste om toegelaten te worden tot de, universitair georganiseerde, vervolgopleiding. Het vervolg leidt op tot 'maximum competence' in MDT McKenzie, wat tevens een voorwaarde is om te starten met de docentenopleiding. 

Specifieke cursusinformatie 1e leerjaar 

U kunt de informatie over de A en B cursus hier downloaden.
Cursusinformatie_A_en_B_cursus.pdf 

Specifieke cursusinformatie 2e leerjaar

U kunt de informatie over de C en D cursus hier downloaden.
Cursusinformatie_C_en_D_cursus.pdf