Voordelen van MDT

Dutch MDT Benefits tr

1. Wetenschappelijke basis

Om effectief te zijn, moet elke behandeling worden gebaseerd op een gedegen assessment en een nauwkeurige diagnose of sub groepering. Wanneer deze principes worden toegepast op het MDT McKenzie systeem, is het ondersteunende onderzoek zeer sterk.1,2

2. Vroege prognose

Het is vaak mogelijk om een betrouwbare prognose te stellen binnen 1-2 consulten. De aan- of afwezigheid van het centralisatiefenomeen speelt hierin een grote rol. 

3. Zelfbehandeling

De nadruk op zelfbehandeling versterkt het zelfstandigheids- en onafhankelijkheidsgevoel van de patiënt.3 Onderzoek toont aan dat deze patiënten een betere uitkomst hebben dan patiënten die passieve zorg krijgen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de behandeling van een patiënt met een specifiek oefenprogramma, op basis van een classificatiesysteem op basis van symptomatische en mechanische responsen, betere resultaten behaalt dan niet-specifieke oefentherapie.4

4. Preventie van herhaling

Patiënten die zijn opgeleid in zelfbehandeling zijn in staat om de behandeling te starten bij het ​​eerste teken van een recidief. De klacht kan worden verholpen voordat ze ernstig wordt.

Referenties:

  1. Kilpikoski 2002
  2. Razmjou2000
  3. Skytte 2005
  4. Long 2004