SIG - Special Interest Group

McKenzie SIG skupina je volné sdružení zájemců (fyzioterapeuti, lékaři, studenti, laici a další zdravotníci) o McKenzie metodu. Účelem je umožnit vzájemnou výměnu informací pro zkvalitnění péče o pacienty s problémy pohybového aparátu.

Služba zahrnuje:

  • Shromažďování odborných materiálů k dané metodě.
  • Odborné semináře s demonstrací vyšetření a terapie na pacientovi.
  • Vzájemná výměna praktických zkušeností v použití metody McKenzie.
  • Pomoc při studiu, diplomové práci na téma metody McKenzie.
  • Zajištění odborných stáží.
  • Udržování kontaktů s obdobně zaměřenými skupinami.
  • Možnost zveřejnění informací.

Rozpis konzultačních schůzek:

Datum Místo Hodina Téma
12.10.2018
Morava
Kuřim - poliklinika (vedle Wellness), Blanenská 982, 4.patro 14:00 Derangement C páteře a dg.tenisový loket. Poznámky z kurzu MDT u sportovců.
16.10.2018 ÚVN Praha 6, Střešovice, vchod C3, 4.patro, nad lůžkovým ORFM 14:00 Elektronický spis - periferní klouby (DP, možnosti DP)
07.11.2018 ÚVN Praha 6, Střešovice, vchod C3, 4.patro, nad lůžkovým ORFM 14:00
MNR – klasifikace, kritéria, zobrazovací metody
23.11.2018
Morava
Kuřim - poliklinika (vedle Wellness), Blanenská 982, 4.patro 14:00
Podzimní kazuistiky. Spolupráce MDT a ostatních odborníků.
04.12.2018 Hotel Meritum, Staré náměstí 14, Praha 6-Ruzyně 14:00
Klasifikace / vyloučení traumatu – rozpoznat komplikace v rámci hojení
08.03.2019
Morava
Kuřim - poliklinika (vedle Wellness), Blanenská 982, 4.patro 14:00
MDT u dětí závodně sportujících, kazuistiky
26.04.2019
Morava
Kuřim - poliklinika (vedle Wellness), Blanenská 982, 4.patro 14:00
Zajímavé kazuistiky dg.derangement L páteře centrální symetrický
07.06.2019
Morava
Kuřim - poliklinika (vedle Wellness), Blanenská 982, 4.patro 14:00
Derangement C páteře, vertigo a bolesti hlavy

Počet účastníků limitován - nutná objednávka

Čechy: Mgr. Soňa Marečková, telefonem 721 703 232 nebo e-mail.
Poplatek: člen UNIFY ČR - 100,- Kč, nečlen UNIFY ČR - 300,- Kč

Morava: Denisa Burianková, telefonem 774 090 716 nebo e-mail.
 
Poplatek: 100,- Kč