McKenzie Institute Czech Republic

McKenzie metoda® Mechanické Diagnostiky a Terapie® (MDT) je postup pro léčbu bolesti bolestí páteře a periferních kloubů. Je založena na spolehlivém a výzkumem ověřeném procesu vyšetření, diagnostiky a léčby muskuloskelteálních obtíží s důrazem na aktivní zapojení a účast pacienta na léčbě jeho obtíží. McKenzie metoda® je jednou z nejvíce výzkumem podložených léčebných přístupů (filosofií) léčby muskuloskeletálních obtíží po celém světě. Léčebná strategie rozpozná biopsychosociální povahu obtíží a podporuje efektivní způsob léčby.

Vyšetření dle MDT dokáže přesně určit mechanickou diagnózu a stanovit tomu odpovídající léčebný plán. Díky porozumění mechanické prezentaci obtíží je terapeut schopen formulovat léčebnou strategii, která je logická a snadno aplikovatelná. Současně je snadné předpovědět léčebný efekt. MDT umožňuje terapeutovi rozpoznat, kterému pacientovi může léčba pomoci. Tato schopnost omezuje potřebu nákladných zobrazovacích vyšetření. Vyšetřovací proces dokáže odhalit tzv. „nemechanickou“ prezentaci obtíží, která může vyžadovat další vyšetřování nebo alternativní léčebnou strategii.

McKenzie metoda® poskytuje terapeutovi

  • Spolehlivý a logický postup vyšetření.
  • Jasné porozumění problému.
  • Bezpečný, jednoduchý a efektivní léčebný plán (kontrola pacienta).
  • Zvyšuje pacientovo zapojení do léčebného procesu posílením jeho role na tomto procesu.

Videa se zkušenostmi odborníků na McKenzie metodu

Podívejte se na videa, kde zkušení MDT terapeuti vysvětlují, jak MDT funguje a jak metodu používají ve své každodenní praxi.


Joel Laing
Certifikovaný McKenzie Terapeut
PT, Cred. MDT

Yoav Suprun
Certifikovaný McKenzie Terapeut
PT, Dip. MDT