Fordele ved MDT

 

Denmark MDT Benefits

 

1. Videnskabeligt grundlag

Alle behandlingsstystemer, som vil være effektive, er nødt til at være baseret på en reliabel undersøgelse, og valid diagnostik eller subgruppering. Den videnskabelige litteratur på området har vist at MDT-metoden er meget stærk på disse vigtige områder. 1,2

2. Tidlig prognose

Det er ofte mulig at forudsige patientens prognose indenfor 1-2 konsultationer.

3. Selv-behandling

Fokus på selvbehandling giver patienten øget empowerment og hjælper til at skabe grundlag for en stærk følelse af autonomi3. Forskning har vist at patienter, som er empoweret, har bedre resultater end patienter, som modtager passiv behandling. Andet forskning har vist, at et individuelt træningsprogram baseret på et klassifikationssystem, som monitorerer den symptomatiske og mekaniske responst, opnår bedre resultater end ikke-specifik træningsterapi4

4. Forebyggelse af tilbagefald

Patienter, uddannet i selv-behandling, er i stand til hurtigt, at påbegynde behandling ved de første tegn på tilbagefald. Som regel vil symptomerne derved blive taget i opløbet, inden de bliver mere alvorlige.

Referencer:

  1. Kilpikoski 2002
  2. Razmjou2000
  3. Skytte 2005
  4. Long 2004