ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α’ Εκπαιδευτική Σειρά - Η Οσφυϊκή Μοίρα της ΣΣ

Course A

Α΄ Εκπαιδευτική Σειρά – Η Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης

Αυτή η Εκπαιδευτική Σειρά, διάρκειας 28 ωρών,  παρουσιάζει τις θεωρητικές πτυχές και έννοιες της μεθόδου McKenzie-Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία, όπως αυτές εφαρμόζονται στην εξέταση και θεραπεία των ασθενών με προβλήματα οσφυαλγίας και σχετικού αναφερόμενου πόνου.

Μέσα από τη διδασκαλία και την παρουσίαση ασθενών, περιγράφονται λεπτομερώς, τα σύνδρομα διαταραχής, δυσλειτουργίας και στάσεως καθώς και οι κατάλληλες θεραπευτικές στρατηγικές, με έμφαση στη χρήση των διαδικασιών αυτο-θεραπείας από τον ασθενή.

Η κλινική αποτελεσματικότητα και οι περιορισμοί της προσέγγισης McKenzie, όπως εφαρμόζεται στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, παρουσιάζονται από επίδειξη παρακολούθησης ασθενών.

Στο μάθημα θα αναλυθούν:

 • Επιδημιολογικά στοιχεία και προδιαθεσικοί παράγοντες
 • Χημικός vs. Μηχανικός πόνος
 • Εξέταση και Θεραπεία των Συνδρόμων Διαταραχής, Δυσλειτουργίας και Στάσης
 • Ανατομία και Εμβιομηχανική: Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος
 • Προφύλαξη και Αντενδείξεις
 • Παρουσίαση και εξέταση ασθενών, ανάλυση και συζήτηση

Επίπεδο: Basic

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α′ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ>>

 

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Σειράς:

Πέμπτη – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.
Παρασκευή – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.
Σάββατο – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.
Κυριακή – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Κόστος Εκπαιδευτικής Σειράς: 390 ευρώ

 

ΒΡΕIΤΕ ΜIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΕΙΡA ΕΔΩ

Τι άλλο πρέπει να ξέρετε για την Εκπαιδευτική Σειρά

Καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές είναι 4 ημέρες πριν από το μάθημα. Γραπτές ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για κάθε μάθημα, οπότε γίνεται επιστροφή χρημάτων (μείον 100 ευρώ αμοιβή διοiκησης), ή οι συμμετέχοντες μπορούν να μεταφέρουν την εγγραφή τους μέχρι ένα έτος. Δεν γίνονται επιστροφές, για ακυρώσεις  που δεν δηλώνονται γραπτώς εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισητήρια, διαμονή, κ.λπ.), αν δεν καλυφθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών, οπότε το μάθημα θα ακυρωθεί. Όμως σε αυτή την περίπτωση θα γίνει πλήρης επιστροφή των χρημάτων της εγγραφής ή  μπορεί το ποσόν να μεταφερθεί για άλλο σεμινάριο. Παρακαλώ σημειώστε  ότι την Κυριακή το μάθημα τελειώνει συνήθως νωρίτερα. Επιβεβαιώστε το  με την  γραμματεία πριν από την αγορά εισητηρίων που δεν επιστρέφονται.

Η Α’ εκπαιδευτική σειρά πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτα και τελευταία η Δ’ εκπαιδευτική σειρά.  Η σειρά παρακολούθησης της Β΄ και Γ΄εκπαιδευτικής σειράς παραμένει στην κρίση του συμμετέχοντα.  Η ολοκλήρωση παρακολούθησης από τη σειρά  Α έως Δ αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις  εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας.

Β’ Εκπαιδευτική Σειρά - Η Αυχενική & Θωρακική Μοίρα της ΣΣ

Course B

Β΄Εκπαιδευτική Σειρά – Η Αυχενική και Θωρακική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης

Αυτή η Εκπαιδευτική Σειρά, διάρκειας 28 ωρών,  παρουσιάζει τις θεωρητικές πτυχές και έννοιες της Mεθόδου McKenzie-Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία, όπως εφαρμόζονται στην εξέταση και θεραπεία των ασθενών με  προβλήματα του αυχένα, του θώρακα και σχετικού αναφερόμενου πόνου. 

Μέσα από τη διδασκαλία και την παρουσίαση ασθενών περιγράφονται λεπτομερώς τα σύνδρομα διαταραχής, δυσλειτουργίας και στάσεως καθώς και οι κατάλληλες θεραπευτικές στρατηγικές, δίνοντας έμφαση στη χρήση των διαδικασιών αυτοθεραπείας από τον ασθενή.

Η κλινική αποτελεσματικότητα και οι περιορισμοί της προέγγισης McKenzie, όπως εφαρμόζονται στην αυχενική και θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, παρουσιάζονται και μέσα από την επίδειξη παρακολούθησης ασθενών.

Στο μάθημα θα αναλυθούν:

 • Παθοφυσιολογία και Εμβιομηχανική της Αυχενικής μοίρας Σ.Σ.
 • Υποκειμενική/ Αντικειμενική αξιολόγηση
 • Ανασκόπηση και θεραπεία των 3 μηχανικών συνδρόμων
 • Αυχενογενής Κεφαλαλγία και τραύμα (Whiplash)
 • Επιπλοκές, αντενδείξεις και πρόγνωση αποτελέσματος
 • Θωρακική μοίρα Σ.Σ.: Ανατομία, Παθολογία και Θεραπεία
 • Παρουσίαση και εξέταση ασθενών, ανάλυση και συζήτηση

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση της Α’ Εκπ. Σειράς ή της Α’ και Γ’ Εκπ. Σειράς

Επίπεδο: Intermediate

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β′ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ>>

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Σειράς:

Πέμπτη – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.
Παρασκευή – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.
Σάββατο – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.
Κυριακή – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Κόστος Εκπαιδευτικής Σειράς: 390 ευρώ

 

ΒΡΕIΤΕ ΜIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΕΙΡA ΕΔΩ

Τι άλλο πρέπει να ξέρετε για την Εκπαιδευτική Σειρά

Καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές είναι 4 ημέρες πριν από το μάθημα. Γραπτές ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για κάθε μάθημα, οπότε γίνεται επιστροφή χρημάτων (μείον 100 ευρώ αμοιβή διοiκησης), ή οι συμμετέχοντες μπορούν να μεταφέρουν την εγγραφή τους μέχρι ένα έτος. Δεν γίνονται επιστροφές, για ακυρώσεις  που δεν δηλώνονται γραπτώς εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισητήρια, διαμονή, κ.λπ.), αν δεν καλυφθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών, οπότε το μάθημα θα ακυρωθεί. Όμως σε αυτή την περίπτωση θα γίνει πλήρης επιστροφή των χρημάτων της εγγραφής ή  μπορεί το ποσόν να μεταφερθεί για άλλο σεμινάριο. Παρακαλώ σημειώστε  ότι την Κυριακή το μάθημα τελειώνει συνήθως νωρίτερα. Επιβεβαιώστε το  με την  γραμματεία πριν από την αγορά εισητηρίων που δεν επιστρέφονται.

Η Α’ εκπαιδευτική σειρά πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτα και τελευταία η Δ’ εκπαιδευτική σειρά.  Η σειρά παρακολούθησης της Β΄ και Γ΄εκπαιδευτικής σειράς παραμένει στην κρίση του συμμετέχοντα.  Η ολοκλήρωση παρακολούθησης από τη σειρά  Α έως Δ αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις  εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας.

Γ’ Εκπαιδευτική Σειρά - Advanced -Οσφυϊκή Μοίρα της ΣΣ & Περιφερειακές Αρθρώσεις – Κάτω Άκρο

Course C

Γ΄ Εκπαιδευτική Σειρά - Advanced - Οσφυϊκή Μοίρα της ΣΣ & Περιφερειακές Αρθρώσεις – Κάτω Άκρο  

Αυτή η Εκπαιδευτική Σειρά, διάρκειας 28 ωρών, θα επανεξετάσει και θα προχωρήσει τη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή της Μηχανικής Διάγνωσης και Θεραπείας σε σχέση με την οσφυϊκή μοίρα. 

Η επίλυση προβλημάτων, η διαδραστική μάθηση και ο κλινικός συλλογισμός, είναι  δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για να βελτιώσετε την αξιολόγηση, την κατάταξη, τη διαφορική διάγνωση και την αντιμετώπιση του ασθενούς με συμπτώματα που σχετίζονται με την οσφυϊκή σπονδυλική στήλη.

Γίνεται πρακτική εφαρμογή για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εφαρμογή των διαδικασιών, τόσο της αυτο-θεραπείας, όσο και των διαδικασιών του θεραπευτή.

Παρουσιάζεται η θεωρία και γίνεται πρακτική εφαρμογή της ΜΔΘ  για μυοσκελετικές παθήσεις των κάτω άκρων. Διδασκαλία, αξιολογήσεις ασθενών και πρακτική εφαρμογή  χρησιμοποιούνται για να καταδειχθούν τα χαρακτηριστικά και η αντιμετώπιση των συνδρόμων, όπως παρουσιάζονται στα κάτω άκρα.

Στο μάθημα θα αναλυθούν:

 • Επικέντρωση του πόνου και Αποκατάσταση της λειτουργικότητας
 • Ασκήσεις που δεν δόθηκαν σωστά vs. Ανεπαρκής χρόνος για την ανάταξη
 • Οδηγίες για τους ασθενείς και ασκήσεις που εκτελούνται ενεργητικά
 • Hands-on τεχνικές (υπερπίεση του θεραπευτή, κινητοποιήσεις)
 • Η χρήση της Έκτασης όταν υπάρχει παραμόρφωση πλάγιας κλίσης
 • Σύμφυση νευρικής ρίζας, Ιερολαγόνιες Αρθρώσεις και η άρθρωση του Ισχίου
 • Πρακτική των τεχνικών και οδηγός επίλυσης προβλημάτων
 • Ανάλυση της διαγνωστικής κατάταξης και θεραπείας των μυοσκελετικών παθήσεων του Κάτω Άκρου
 • Παρουσίαση και εξέταση ασθενών, ανάλυση και συζήτηση

 

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση της Α’ Εκπ. Σειράς, ή Α’ και Β’ Εκπ. Σειράς

Επίπεδο: Advanced

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ′ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ>>

Προετοιμασία για την Εκπαιδευτική Σειρά

Κατά τη διάρκεια της πρακτική, οι συμμετέχοντες  φορούν κατάλληλα ρούχα, τα οποία θα  επιτρέπουν εύκολη συμμετοχή στην πρακτική εφαρμογή.

Συνιστάται μία καλή ανασκόπηση των βιβλίων του R. McKenzie (Lumbar Spine ή Cervical and Thoracic Spine – MDT), εφόσον ο συμμετέχων τα έχει αγοράσει και  συνιστάται επίσης, πολύ καλή επανάληψη των εγχειριδίων που δόθηκαν στις εκπαιδευτικές σειρές Α και Β. Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες κάνουν χρήση και είναι εξοικειωμένοι σε κάποιο βαθμό με τις φόρμες αξιολόγησης McKenzie. 

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Σειράς:

Πέμπτη – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.
Παρασκευή – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.
Σάββατο – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.
Κυριακή – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Κόστος Εκπαιδευτικής Σειράς: 450 ευρώ

 

ΒΡΕIΤΕ ΜIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΕΙΡA ΕΔΩ

Τι άλλο πρέπει να ξέρετε για την Εκπαιδευτική Σειρά

Καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές είναι 4 ημέρες πριν από το μάθημα. Γραπτές ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για κάθε μάθημα, οπότε γίνεται επιστροφή χρημάτων (μείον 100 ευρώ αμοιβή διοiκησης), ή οι συμμετέχοντες μπορούν να μεταφέρουν την εγγραφή τους μέχρι ένα έτος. Δεν γίνονται επιστροφές, για ακυρώσεις  που δεν δηλώνονται γραπτώς εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισητήρια, διαμονή, κ.λπ.), αν δεν καλυφθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών, οπότε το μάθημα θα ακυρωθεί. Όμως σε αυτή την περίπτωση θα γίνει πλήρης επιστροφή των χρημάτων της εγγραφής ή  μπορεί το ποσόν να μεταφερθεί για άλλο σεμινάριο. Παρακαλώ σημειώστε  ότι την Κυριακή το μάθημα τελειώνει συνήθως νωρίτερα. Επιβεβαιώστε το  με την  γραμματεία πριν από την αγορά εισητηρίων που δεν επιστρέφονται.

Η Α’ εκπαιδευτική σειρά πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτα και τελευταία η Δ’ εκπαιδευτική σειρά.  Η σειρά παρακολούθησης της Β΄ και Γ΄εκπαιδευτικής σειράς παραμένει στην κρίση του συμμετέχοντα.  Η ολοκλήρωση παρακολούθησης από τη σειρά  Α έως Δ αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις  εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας.

Δ’ Εκπαιδευτική Σειρά - Advanced –Αυχενική & Θωρακική Μοίρα της ΣΣ & Περιφερειακές Αρθρώσεις – Άνω Άκρο

Course D

Δ΄ Εκπαιδευτική Σειρά  (Advanced) Αυχενική και Θωρακική Μοίρα της ΣΣ & Περιφερειακές Αρθρώσεις – Άνω Άκρο  

Αυτή η Εκπαιευτική Σειρά, διάρκειας 28 ωρών, θα επανεξετάσει και θα προχωρήσει τη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή της Μηχανικής Διάγνωσης και Θεραπείας σε σχέση με την Αυχενική και Θωρακική μοίρα της ΣΣ. 

Η επίλυση προβλημάτων, η διαδραστική μάθηση και ο κλινικός συλλογισμός, είναι  δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της αξιολόγησης, της κατάταξης, της διαφορικής διάγνωσης και της αντιμετώπισης του ασθενούς με συμπτώματα που σχετίζονται με την Αυχενική και Θωρακική σπονδυλική στήλη.

Γίνεται πρακτική εφαρμογή για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εφαρμογή των διαδικασιών, τόσο της αυτοθεραπείας, όσο και των διαδικασιών του θεραπευτή.

Παρουσιάζεται η θεωρία και γίνεται πρακτική εφαρμογή της ΜΔΘ  για μυοσκελετικές παθήσεις των άνω άκρων. Διδασκαλία, αξιολογήσεις ασθενών και πρακτική εφαρμογή  χρησιμοποιούνται για να καταδειχθούν τα χαρακτηριστικά και η αντιμετώπιση των συνδρόμων, όπως παρουσιάζονται στα άνω άκρα.

Στο μάθημα θα αναλυθούν:

 • Καθορισμός της σωστής διάγνωσης και εντοπισμός πολλαπλών διαγνώσεων
 • Αναγνώριση κλινικά σημαντικών αλλαγών (μηχανικά, συμπτωματικά, λειτουργικά)
 • Πρόοδος των δυνάμεων κατά την θεραπεία και προσαρμογή των φορτίσεων
 • Επιστροφή στις δραστηριότητες/ Αποκατάσταση της Λειτουργικότητας
 • Δέσμευση του ασθενή με το θεραπευτικό πρόγραμμα και Επανεξέταση
 • Ενδείξεις για την χρήση manual therapy τεχνικών
 • Πρακτική advanced τεχνικών
 • Ανάλυση της διαγνωστικής κατάταξης και θεραπείας των μυοσκελετικών παθήσεων του Άνω Άκρου
 • Παρουσίαση και εξέταση ασθενών, ανάλυση και συζήτηση

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση της Α’, Β’ και Γ’ Εκπ. Σειράς

Επίπεδο: Advanced

Πλήρες πρόγραμμα και περιγραφή της Δ’ Εκπαιδευτικής Σειράς: Πατήστε εδώ

Προετοιμασία για την Εκπαιδευτική Σειρά

Κατά τη διάρκεια της πρακτική, οι συμμετέχοντες  φορούν κατάλληλα ρούχα, τα οποία θα  επιτρέπουν εύκολη συμμετοχή στην πρακτική εφαρμογή.

Συνιστάται μία καλή ανασκόπηση των βιβλίων του R. McKenzie (Lumbar Spine ή Cervical and Thoracic Spine – MDT), εφόσον ο συμμετέχων τα έχει αγοράσει και  συνιστάται επίσης, πολύ καλή επανάληψη των εγχειριδίων που δόθηκαν στις εκπαιδευτικές σειρές Α και Β. Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες κάνουν χρήση και είναι εξοικειωμένοι σε κάποιο βαθμό με τις φόρμες αξιολόγησης McKenzie. 

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Σειράς:

Πέμπτη – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.
Παρασκευή – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.
Σάββατο – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.
Κυριακή – 8.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.

Κόστος Εκπαιδευτικής Σειράς: 450 ευρώ

 

ΒΡΕIΤΕ ΜIΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΕΙΡA ΕΔΩ

Τι άλλο πρέπει να ξέρετε για την Εκπαιδευτική Σειρά

Καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές είναι 4 ημέρες πριν από το μάθημα. Γραπτές ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για κάθε μάθημα, οπότε γίνεται επιστροφή χρημάτων (μείον 100 ευρώ αμοιβή διοiκησης), ή οι συμμετέχοντες μπορούν να μεταφέρουν την εγγραφή τους μέχρι ένα έτος. Δεν γίνονται επιστροφές, για ακυρώσεις  που δεν δηλώνονται γραπτώς εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Το Ελληνικό Ινστιτούτο McKenzie δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες (εισητήρια, διαμονή, κ.λπ.), αν δεν καλυφθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών, οπότε το μάθημα θα ακυρωθεί. Όμως σε αυτή την περίπτωση θα γίνει πλήρης επιστροφή των χρημάτων της εγγραφής ή  μπορεί το ποσόν να μεταφερθεί για άλλο σεμινάριο. Παρακαλώ σημειώστε  ότι την Κυριακή το μάθημα τελειώνει συνήθως νωρίτερα. Επιβεβαιώστε το  με την  γραμματεία πριν από την αγορά εισητηρίων που δεν επιστρέφονται.

Η Α’ εκπαιδευτική σειρά πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτα και τελευταία η Δ’ εκπαιδευτική σειρά.  Η σειρά παρακολούθησης της Β΄ και Γ΄εκπαιδευτικής σειράς παραμένει στην κρίση του συμμετέχοντα.  Η ολοκλήρωση παρακολούθησης από τη σειρά  Α έως Δ αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις  εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας.

Περιφερειακές Αρθρώσεις-Advanced -

Course E

Περιφερειακές Αρθρώσεις Advanced

Επισκόπηση Εκπαιδευτικής Σειράς

Είναι ένα εντατικό διήμερο σεμινάριο διάρκειας 14 ωρών που εστιάζει  στην παρουσίαση πιο  προχωρημένων και εξειδικευμένων αρχών και στην πρακτική εφαρμογή τους μέσω του κλινικού συλλογισμού, της επίλυσης προβλημάτων, της ανάλυσης περιστατικών, της αξιολόγησης και θεραπείας ασθενών και των τεχνικών.

Στόχοι της Εκπαιδευτικής Σειράς

Ο στόχος της εκπαιδευτικής σειράς είναι να εμπλουτίσει τις προηγούμενες γνώσεις, σχετικά με τα ανθρώπινα άκρα, που αποκτήθηκαν στις Εκπαιδευτικές Σειρές Γ΄ και Δ΄ ώστε:

 1. Να εφαρμόζεται κατάλληλα η Μέθοδος McKenzie-  Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία σε ασθενείς με προβλήματα στα άκρα.
 2. Να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των Συνδρόμων McKenzie (Στάσεως, Δυσλειτουργίας και Διαταραχής ), όπως εφαρμόζονται στα άκρα.
 3. Να εφαρμόζονται τα κατάλληλα θεραπευτικά προγράμματα για καθένα από τα σύνδρομα και τις υπο-κατηγορίες τους.
 4. Να προσδιορίζεται πότε η εφαρμογή εξωτερικών δυνάμεων ή εξωτερικής σταθεροποίησης είναι απαραίτητη για την επίλυση των συμπτωμάτων χρησιμοποιώντας την κατά McKenzie «πρόοδο των δυνάμεων».
 5. Να εκπαιδευτούν οι ασθενείς να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν από μόνοι τους τις θεραπευτικές διαδικασίες ώστε να διατηρούν τους θεραπευτικούς στόχους.
 6. Να διακρίνονται  οι  μη-μηχανικές παθήσεις  και να δίνονται  οι κατάλληλες συμβουλές.

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση της Δ’ Εκπαιδευτική Σειράς

Επίπεδο: Advanced

Πλήρες πρόγραμμα και περιγραφή της Εκπαιδευτικής Σειράς Περιφερειακές Αρθρώσεις Advnaced: Πατήστε εδώ

 

Προετοιμασία για την Εκπαιδευτική Σειρά

Για την καλύτερη προετοιμασία για την Εκπαιδευτική Σειρά Περιφερειακές Αρθρώσεις Advanced, συνιστάται σε όσους έχουν παρακολουθήσει τον εκπαιδευτικό κύκλο σεμιναρίων πριν ενταχθεί η διδασκαλία των Άκρων στις Εκπαιδευτικές Σειρές Γ΄και Δ΄, να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές  σειρές Γ΄και Δ΄ ή να διαβάσουν το βιβλίο, «The Human Extremities, Mechanical Diagnosis & Therapy», πριν τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο.

Κόστος Εκπαιδευτικής Σειράς: 250 ευρώ

Εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας

Η επιτυχία στις εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας σημαίνει ότι ο κλινικός έχει τις γνώσεις που έχουν καθοριστεί από το Διεθνές Ινστιτούτο McKenzie (ΔΙΜ) για να του αναγνωρίσει τη βασική κλινική ικανότητα  στην Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® (ΜΔΘ).

Οι  εξετάσεις αποτελούνται από δοκιμασίες σύνθετης μεθοδολογίας με γραπτά και πρακτικά στοιχεία σχεδιασμένα έτσι ώστε να αξιολογηθεί η κλινική γνώση και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τον ασκούμενο σε όλο το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών. Όσοι περάσουν τις εξετάσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο: "Cred. MDT" και προστίθενται  στο διεθνή online κατάλογο “Therapist Locator” ("Εύρεση Θεραπευτή”), για όσους αναζητούν πιστοποιημένους κλινικούς στη Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία.

Αφού επιβεβαιωθεί επίσημα η εγγραφή στις εξετάσεις, δίδεται σε κάθε συμμετέχοντα πρόσβαση σε βίντεο με προχωρημένες διαδικασίες της ΜΔΘ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου A-Ε

 • Ο κλινικός να είναι Πτυχιούχος με επίσημη άδεια εργασίας

Τα επτά βασικά στοιχεία για τα οποία θα κριθεί ο κλινικός είναι:

 • Ιστορικό

 • Εξέταση

 • Συμπέρασμα

 • Αρχές Θεραπείας

 • Επαναξιολόγηση

 • Προφύλαξη

 • Διαδικασίες του θεραπευτή

Οφέλη για έναν επαγγελματία με πιστοποίηση στη μέθοδο McKenzie:

 • Όσοι περάσουν τις εξετάσεις Κλινικής Επάρκειας προστίθενται στον διεθνή online κατάλογο εύρεσης θεραπευτή (“Therapist Locator”) για  αναγνωρισμένους στη ΜΔΘ κλινικούς.

 • Αναγνώριση της εξειδίκευσής σας και ενίσχυση του επαγγελματικού σας status μεταξύ των συναδέλφων σας στο ευρύτερο επαγγελματικό σας περιβάλλον, στην πόλη σας, στους παραπέμποντες κλινικούς και άλλους επαγγελματικούς φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών.

 • Αιτήσεις για συμμετοχή σε μελέτες και ερευνητικά προγράμματα.

 • Για να εξασφαλίσουν συνεχιζόμενη πρακτική στα υψηλότερα πρότυπα της ΜΔΘ, οι κλινικοί πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της συνεχούς εκπαίδευσης, ώστε να παραμείνουν εντός του διεθνούς δικτύου παραπομπής ασθενών