Sektionen för Mekanisk Diagnostik & Terapi

Styrelse i sektionen för MDT

Ordförande:
Gunilla Limbäck Svensson, Göteborg tel: 031-343 14 64, 031-343 10 06, email: ordforande@mckenzie.se

Kassör:
Louise Gamming, Staffanstorp, email: lcwgamming@gmail.com

Sekreterare:
Kristin Wetterling, Göteborg, e-mail: kristin.wetterling@gmail.com

Ledamot:
Anna-Lena Ramström, Höllviken, e-mail: annalena.ramstrom@mckenzie.se

Ledamot:
Mark Aarts, Göteborg, e-mail: markjeaarts@gmail.com

Suppleant:
Fariba Gharachorloo, Linköping, e-mail: fariba40.gh@gmail.com

Suppleant:
Linda Carlsson, Malmö, e-mail: carlssonalc@gmail.com

Valberedning:
Thomas Cullhed, 
t.cullhed@telia.com
Angelica Gunnarsson

Kursadministratör:
Svenska McKenzieföreningen
c/o Catrine Jonseth
Biblioteksgatan 4B
435 30 MÖLNLYCKE
Tlf & fax: 031-880729
Arbetstider: månd-fred 12.30 – 16.30
Mobil: 0703-589688
E-post: info@mckenzie.se

Ansvarig för MDT-sektionens hemsida:
Anders Bergström, Umeå, e-mail: anders.bergstrom@mckenzie.se