Fördelar med MDT

 

Sweden MDT Benefits

1. Vetenskaplig grund

För att vara effektivt måste ett behandlingssystem grundas på en gedigen bedömning, med korrekt diagnos och subgruppering av besvären. När dessa principer tillämpas på McKenziesystemet är det vetenskapliga stödet starkt.1,2

2. Tidig prognos

Det är ofta möjligt att förutsäga patientens prognos inom 1-2 konsultationer.

3. Egenbehandling

Betoningen på egenvård ger patienten kontroll och främjar känslan av självständighet. Forskning visar att patienter som har egenkontroll har ett bättre utfall än patienter som får passiv vård4

4. Förebyggande av återfall

Patienter som genomgått utbildning i egenvård kan påbörja behandlingen vid första tecken på återfall. Symtomen kan då oftast lindras innan de blir allvarliga.

Referenser:

  1. Kilpikoski 2002
  2. Razmjou2000
  3. Skytte 2005
  4. Long 2004