Kurz D – Krčná chrbtica a horné končatiny - pokročilí - Bratislava - 26/10/2017

 

McKenzie D – Rozšírenie o ďalšie postupy – Krčná chrbtica a horné končatiny

viac info - tu