Výhody MDT

 

Slovakia MDT Benefits

 

1. Vedecký základ

Na to, aby bol efektívny, musí byť každý systém liečby založený na solídnom vyšetrení a presnej diagnóze alebo klasifikácii problémov do podskupín. Keď sú tieto princípy aplikované na McKenzieho systém, výsledky vedeckého systému túto metódu podporujú1,2

2. Včasná prognóza

často je možné stanoviť pacientovu prognózu v rámci 1-2 konzultácií.

3. Samoliečba

Dôraz na samoliečbu pacienta povzbudzuje a pomáha upevňovať jeho pocit samostatnosti3. Z výsledkov výskumov vyplýva, že pacienti podporení k samoliečbe dosahujú lepšie výsledky než pacienti, ktorí sú vystavení pasívnej liečbe a tiež to, že programy špecifických cvikov "ušitých" na mieru každému pacientovi založené na klasifikačnom systéme monitorujúcom symptomatické a mechanické účinky cvikov dosahujú lepšie liečebné výsledky než terapie nešpecifickými cvikmi4

4. Prevencia recidívy

  • Pacienti, ktorí boli poučení v oblasti samoliečby, sú schopní s ňou začať pri prvých príznakoch návratu bolesti. Často sa vedia zbaviť symptómov ešte pred tým, než sa stanú vážnymi. 

Zdroje:

  1. Kilpikoski 2002
  2. Razmjou2000
  3. Skytte 2005
  4. Long 2004