Nájdi kurz

Máj-2018

Časť A – Drieková chrbtica

25.05.18 - 28.05.18

Bratislava, Slovakia

Kurz A je zameraný na výučbu teoretického základu a terminológie McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® a na využitie týchto poznatkov na vyšetrenie a liečbu pacientov s bolesťami driekovej chrbtice a súvisiacou prenesenou bolesťou do klinickej praxe.

Získať viac informácií

Jún-2018

Informačný seminár pre lekárov

08.06.18

Bratislava, Slovakia

Prehľadný jednodňový seminár určený špeciálne pre lekárov. Dozviete sa o mechanickej bolesti, o základných princípoch Mechanickej Diagnostiky a Terapie i mnoho ďalšieho, čo Vám môže pomôcť pri rozhodovaní o vhodnom výbere liečby pre pacientov s problémami pohybového aparátu.

Získať viac informácií

Certifikačná skúška jún 2018

09.06.18

Žilina, Slovakia

Úspešné absolvovanie certifikovanej skúšky znamená, že terapeut splnil požiadavky stanovené Medzinárodným McKenzie Inštitútom (MII), ktoré zaručujú základnú kompetenciu v Mechanickej Diagnostike a Terapii® (MDT).

Získať viac informácií

Využitie MDT pri športovcoch

22.06.18

Bratislava, Slovakia

Tento jednodenný intenzívny kurz je zameraný na:

Získať viac informácií

MDT a koleno

23.06.18

Bratislava, Slovakia

Intenzívny celodenný kurz (8 hod.) pre pokročilých so zameraním na rozšírenie zručností a praktickú aplikáciu MDT na diagnostiku a liečbu problémov s kolenným kĺbom.Na zdokonalenie znalostí účastníkov kurzu budú v rámci výuky použité tieto aktivity: riešenie problémov, klinické uvažovanie, aplikácia techník pacienta i terapeuta.Kurz je určený iba pre absolventov kompletného...

Získať viac informácií

September-2018

Časť D – Rozšírenie o ďalšie postupy – Krčná chrbtica a horné končatiny

14.09.18 - 17.09.18

Žilina, Slovakia

Kurz D najprv zhrnie a rozšíri teoretické znalosti a praktickú aplikáciu Mechanickej Diagnostiky a Terapie vo vzťahu ku krčnej a hrudnej chrbtici. Doba trvania kurzu je 28 hodín.

Získať viac informácií

November-2018

Časť B – Krčná a hrudná chrbtica

09.11.18 - 12.11.18

Bratislava, Slovakia

Kurz B je zameraný na výučbu teoretického základu a terminológie McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® a na využitie týchto poznatkov na vyšetrenie a liečbu pacientov s bolesťami krčnej a hrudnej chrbtice a súvisiacou prenesenou bolesťou do klinickej praxe.

Získať viac informácií

Január-2019

Časť A – Drieková chrbtica 2019

25.01.19 - 28.01.19

Bratislava, Slovakia

Kurz A je zameraný na výučbu teoretického základu a terminológie McKenzie metódy® Mechanickej Diagnostiky a Terapie® a na využitie týchto poznatkov na vyšetrenie a liečbu pacientov s bolesťami driekovej chrbtice a súvisiacou prenesenou bolesťou do klinickej praxe.

Získať viac informácií

Nenašli sa žiadne záznamy. Prosíme skúste ešte raz alebo nás kontaktujte priamo pre doplňujúce informácie.