Company Logo
Internet Explorer

Sorry! Your browser is not supported.

To view this site you can download a newer version of Internet Explorer.

Vzdelávanie

Ako sa stať certifikovaným MDT terapeutom

Časť D – Rozšírenie o ďalšie postupy – Krčná chrbtica a horné končatiny

Späť na kurzy

Časť D – Rozšírenie o ďalšie postupy – Krčná chrbtica a horné končatiny

26.10.17 - 29.10.17

Bratislava

Kurz D najprv zhrnie a rozšíri teoretické znalosti a praktickú aplikáciu Mechanickej Diagnostiky a Terapie vo vzťahu ku krčnej a hrudnej chrbtici. Doba trvania kurzu je 28 hodín.

K zdokonaleniu v schopnostiach vyšetrovania, klasifikácie, diferenciálnej diagnostiky a liečby pacientov so symptómami vzťahujúcimi sa ku krčnej a hrudnej chrbtici sa používajú nasledujúce aktivity: riešenie problémov, plnenie úloh (metódou efektívneho a zmysluplného učenia) a klinické uvažovanie. Praktická časť kurzu je zamerená na prehĺbenie schopnosti aplikácie techník pacienta i terapeuta.

V druhej polovici kurzu je predstavená teoretická i praktická aplikácia MDT pri muskuloskeletálnych ochoreniach periférnych kĺbov hornej končatiny. Počas tejto časti kurzu prebiehajú prednášky, vyšetrenie pacientov a praktické lekcie vrátane špecifikácie jednotlivých syndrómov a ich liečby pre hornú končatinu.

 Prihlásiť sa

Náplň kurzu D

Detaily

Termín a čas

Začiatok: 26. Október 2017 (0900)
Koniec: 29. Október 2017 (1700)

Hotel Viktor
Kremnická 26
Bratislava, 851 01
Slovakia

Poplatky

€320 pre členov; €600 pre nečlenov

Počet miest

Voľno

Profil lektora

SARA E. LUETCHFORD (ES)

MCSP, Grad.Dip.Phys, Dip.MDT, OMT

Nació en Tidworth (Inglaterra) posee la nacionalidad británica e italiana y actualmente trabaja en Italia, en el Studio Professionale Altalena de Milán. Obtuvo su diploma en fisioterapia en el Guy´s Hospital de Londres  en 1979 y obtuvo el reconocimiento de diplomada en Italia en 1986.                                             

Posee el McKenzie Credentialing Examinatión, Diploma Cyriax, Diploma McKenzie y Máster Universitario en Rehabilitación musculo- esquelética. Ejerce su labor docente en la facultad internacional del Instituto McKenzie desde 1994, como Instructor sénior e internacional (imparte el curso McKenzie desde la parte A a la D y el Avanzado de Extremidades).                                                                                                                                                                                   

Es miembro de: CSP, no. 38407; A.I.F.I. (Asociación Italiana de Fisioterapia) no. 002430; A.I.F.I.-GTM (Manual Therapy Group), Certificado OMT; SIF (Asociación Italiana de Fisioterapia).

Sara estableció la delegación del Instituto McKenzie en Italia en 1990 y ha ejercido distintas labores y cargos dentro de él. Actualmente es vicepresidente del  The McKenzie Institute Italia desde 2000, miembro de la junta de A.I.T.R. Manual Therapy Group desde 1997 hasta 2001 y miembro del Comité de Educación del McKenzie Institute International desde 2009.

 

SARA E. LUETCHFORD (ES)

Miesto konania Väčšie zobrazenie mapy

Miesto konania

Hotel Viktor

Adresa

Hotel Viktor
Kremnická 26
Bratislava, 851 01
Slovakia