Company Logo
Internet Explorer

Sorry! Your browser is not supported.

To view this site you can download a newer version of Internet Explorer.

Vzdelávanie

Ako sa stať certifikovaným MDT terapeutom

Refreš

Späť na kurzy

Refreš

01.12.17 - 02.12.17

Bratislava

Kurz Refreš rozšíri teoretické znalosti a praktickú aplikáciu Mechanickej Diagnostiky a Terapie. Doba trvania kurzu je 14 hodín.

K zdokonaleniu v schopnostiach vyšetrovania, klasifikácie, diferenciálnej diagnostiky a liečby pacientov s mechanickými symptómami vzťahujúcimi sa k chrbtici a končatinám sa používajú nasledujúce aktivity: klinické uvažovanie, riešenie problémov a klinické analýzy reálnych pacientov.

 

 Prihlásiť sa

Náplň kurzu Refreš

Detaily

Termín a čas

Začiatok: 1. December 2017 (0900)
Koniec: 2. December 2017 (1700)

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovakia

Poplatky

€193 pre členov; €310 pre nečlenov

Počet miest

voľno

Profil lektora

Nováková, Eva

PT, Dip. MDT

Senior instructor MDT

2011 - Instruktor pro kurzy A a B
2010 - Probationary instruktor 
2007 - Diplom v MDT, Universita Otago, Nový Zéland 
Pracuje jako fyzioterapeut specialista na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ÚVN Praha 6 a rovněž ve své privátní praxi. Současně vyučuje externě fyzioterapeuty na 3. LF UK Praha. Další vzdělání v metodikách najdete na WEB stránkách.

člen Evropského edukačního týmu mezinárodního McKenzie Institutu (a member of the European Education Committee of MII)

Nováková, Eva

Miesto konania Väčšie zobrazenie mapy

Miesto konania

Administratívne centrum AIRCRAFT

Adresa

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovakia