MDT:n hyödyt

 

Finland MDT Benefits

1. Tieteellinen perusta

Jotta hoitomenetelmä voidaan määritellä vaikuttavaksi, on sen perustana oltava tarkka tutkimiskäytäntö ja selkeä diagnostisointitapa tai luokittelu alaryhmiin.  Kun näitä periaatteita sovelletaan McKenzie systeemiin, on menetelmällä erittäin vahva tieteellinen näyttö1,2

2. Varhainen ennuste

Usein jo 1-2 hoitokäynnin jälkeen on mahdollista arvioida potilaan ennuste.  

3. Itse-hoito

Painottamalla potilaan itse-hoitoa lisätään hänen luottamustaan omiin kykyihin ja samalla vähennetään terapeuttiriippuvuutta3. Tutkimukset osoittavat, että potilailla jotka luottavat itsehoitotaitoihinsa, on parempi hoitotulos kuin passiivisia hoitoja saaneilla potilailla. Lisätutkimukset ovat myös osoittaneet, että hoitotulokset ovat parempia kun käytetään hoitomenetelmää, johon kuuluu luokitteluun perustuva potilaskeskeinen harjoitusohjelma, joka perustuu oireidenmukaisen ja mekaanisen vasteen seuraamiseen kuin epäspesifiä harjoitusmenetelmää käytettäessä4

4. Ennaltaehkäisy

Potilaat, joille on opetettu itsehoitomenetelmä, osaavat nopeammin aloittaa itsensä hoitamisen heti oireiden ilmaantuessa. Näin oireita voidaan lievittää jo ennen kuin ne mahdollisesti pahenevat. 

Lähteet:

  1. Kilpikoski 2002
  2. Razmjou2000
  3. Skytte 2005
  4. Long 2004