Mezinárodní McKenzie Institut

Vítejte u Mezinárodního McKenzie Institutu

Mezinárodní McKenzie Institut (McKenzie Institute International - MII) je charitativní organizace, registrovaná na Novém Zélandu. Celosvětovým posláním MII je propagace vyšetření, léčby, edukace a povzbuzení pacientů s muskuloskeletálními obtížemi pomocí McKenzie metody® Mechanické Diagnostiky a Terapie® neboli MDT. Tuto filosofii a léčebný postup rozvinul Robin Anthony McKenzie.

Institut je řízen správní radou (Board of Trustees) skládající se z nezávislých lékařských odborníků, výkonným ředitelem (CEO) a členy rodiny Robina McKenzieho.

Mezinárodní komise pro vzdělávání (International Committee) sestávající se ze zkušených (tzv. senior) členů institutu, radí správní radě ve všech otázkách vzdělávání v oblasti MDT. 

> Stránky mezinárodního McKenzie Institutu


 Naše VIZE

Our Vision
MDT (Mechanická Dioagnostika & Terapie) bude celosvětově metodou první volby pro vyšetření, léčbu, edukaci a povzbuzení pacientů s myoskeletálními obtížemi.

Naše MISE

Nadále šířit, učit a rozvíjet principy léčby muskuloskeletálních obtíží tak, jak vynalezl a popsal pan Robin McKenzie.

Mise by mělo být dosaženo vzděláváním a propagací této metody u níže uvedených profesí:

  • lékaři
  • fyzioterapeuti
  • další zdravotničtví pracovníci
  • úředníci
  • plátci zdravotnické péče
  • široká veřejnost
  • zákonodárci
  • vědci

Příběh celosvětového úspěchu

 

Czech Globe Branches Countries

Na celém světě působí McKenzie Institut prostřednictvím svých poboček ve 28 zemích světa, kde instituty jednotlivých zemí poskytují vzdělání a přispívají k dosažení cílů MII. Kromě toho poskytuje MII vzdělání v dalších 12 zemích světa. Institut se celosvětově rozvíjí i nadále, nové pobočky průběžně přibývají.

Institut působí ve třech regionech – na Americkém kontinentě (the Americas), v Evropě (the European Region) a v Asii, Pacifiku, na Středním východě a v Africe (Asia, Pacific, Middle East, Africa).

Struktura Mezinárodního McKenzie Institutu

Mezinárodní správní rada

Mezinárodní ředitel pro vzdělávání
CEO - výkonný ředitel
Asistentka ředitele
Vzdělávací komise

Komise pro vzdělávání lektorů

Administrativní pracovník

Komise pro veřejné zdraví

Manager webových stránek

Mezinárodní konzultant

Síť certifikovaných klinik