Zpět na předchozí volbu

Daniel Arnošt

fyzioterapeut   |   Praha 2

Mgr. Daniel Arnošt, Cert.MDT

Pracoviště: VFN, neurologická klinika, Kateřinská 30, Praha 2
Telefon: +420224965513
Email: darnost@quick.cz
Poznámka:  pouze pro hospitalizované pacienty