ECTS angivelser

ECTS- og supervisionsangivelser for uddannelse hos DSMDT:

Lumbal Columna (Part A)
ECTS 3,6         
5 timers gruppe supervision
 
Cervical Columna (Part B)
ECTS 4,5         
7 timers gruppe supervision

Avanceret Lumbal Columna og UE (Part C)
ECTS 5,2         
7 timers gruppesupervision

Avanceret Cervical/Thoracal Columna og OE (Part D)
ECTS 4,2         
9 timers gruppesupervision

Credentialeksamen
ECTS 2,5

Samlet studiebyrde ved bestået Credentialeksamen (Cert. MDT):
ECTS 20          
28 timer gruppesupervision

Samlet Studiebyrde på International Diploma forløb (Dip. MDT):
ECTS 40
Min. 350 timer individuel aktiv supervision og 20 timers gruppesupervision 

Specialkurser:
Refresherkursus
ECTS 0,25       
3 times gruppesupervision

Masterclass: MDT og Radikulopati
ECTS 0,5         
4 timers gruppesupervision

Masterclass: MDT og Sport
ECTS 0,5         
4 timers gruppesupervision