Company Logo
Internet Explorer

Sorry! Your browser is not supported.

To view this site you can download a newer version of Internet Explorer.

Utbildning

Hur blir man examinerad inom McKenzie-metoden

MDT – Extremitetskurs (avancerad)

Tillbaka till Kurser

MDT – Extremitetskurs (avancerad)

30.09.19 - 01.10.19

Stockholm

MDT – Extremitetskurs (avancerad)

Under denna intensiva 14 timmarskurs läggs fokus på mer avancerade principer och praktisk applikation genom kliniskt resonemang, problemlösning, analys av fallstudier, bedömning och behandling av patienter samt teknikövningar.

Målsättning

Målet med denna kurs är att bygga på deltagarnas tidigare kunskap från introduktionen av MDT för extremitetsbesvär under C och D kursen för att kunna:

  1. Använda MDT för undersökning och behandling av patienter med extremitetsproblem.
  2. Skilja mellan Derangement, Dysfunktion samt posturalt syndrom vid extremitetsproblem.
  3. Utföra lämplig behandling för var och ett av syndromen samt deras subklassificeringar.
  4. Kunna avgöra när behov av yttre kraft enligt MDT’s strategier för kraftprogression är nödvändiga för framgångsrik behandling av ländryggsbesvär.
  5. I samråd med patienter, kunna utforma en behandlingsplan och stötta dem att genomföra den.
  6. Särskilja icke-mekaniska problem och ge lämpliga råd för rehabilitering.

Tillfällig anmälan
Då vi har haft problem med bokningsfunktionen på webben ber vi dig skicka din kursanmälan direkt via e-post till info@mckenzie.se.

Vänliga ange följande uppgifter i mejlet:
Kursens namn och datum
Ditt namn och födelsenummer
Arbetsplats inkl. fullständig adress
E-postadress
Telefon
Vilka MDT-kurser du gått tidigare
Fullständig fakturaadress
Referensnummer på fakturan
Om du är medlem
Eventuella rabatter
Eventuella matallergier

Detaljer

Datum och tid

Starttid: måndag 30 september, kl.08:30
Sluttid: tisdag 1 oktober, kl.17:00

Medfit
Ebba Bååts Torg 6, 141 51 Flemingsberg
Flemingsberg
Sweden

Avgifter

3 900 SEK + moms

• Repetition av kurs ger 50 % på kursavgiften.
• Fler än 2 st från samma klinik ger 500 kr rabatt per person.

OBS! Vissa stora organisationer har blockeringar i sina system som gör att det inte fungerar att anmäla er via hemsidan. Skicka då din anmälan via mail till info@mckenzie.se istället.

Lediga platser

28

Lärarprofil

Göte Norgren

PT, Dip. MDT

Jag har arbetat som sjukgymnast sedan 1985, framförallt med patienter som har besvär från nacke, rygg samt andra leder och muskler. Vidareutbildat mig kontinuerligt sedan dess med såväl korta kurser som längre utbildningar. Bland de senare kan nämnas:

  • Ergonomi för företagssjukgymnaster 1994
  • Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) 1994
  • Examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) 1995
  • Diploma i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) 1997.

Trots dessa utbildningar har jag nog ändå lärt mig mest av mina patienter! Sedan 2000 lärare i Mekanisk Diagnostik och Terapi och har undervisat sjukgymnaster och läkare över hela Sverige, vid Umeå Universitets sjukgymnastutbildning samt i Norge och Danmark.

Göte Norgren

Lärarprofil

Tobias Croner

PT, Dip. MDT

Tobias har arbetat som fysioterapeut sedan 1999 och är vidareutbildad inom MDT vid universitetet i Otago, Nya Zeeland. Han har erfarenhet av arbete inom primärvård, privatpraktik och ortopedkirurgisk verksamhet. Under tre år arbetade han som lärare vid universitetssjukhuset i Kilimanjaro, Tanzania, där han undervisade blivande fysioterapeuter och även var verksam som klinisk sjukgymnast.
Tobias har haft en specialisttjänst i primärvården i Linköping, där han utvecklat ett mentorsprogram för kliniskt verksamma fysioterapeuter, vilket bland annat omfattar second opinion och utveckling av rondsystem av svåra patientfall. Idag arbetar han på Ryggkirurgiskt centrum och bedömer operationsfall tillsammans med ryggkirurger, samt arbetar i team med psykologer och ergonomer på Sophiahemmet Rehab Center.
Tobias är lärare i MDT och klinisk handledare för fysioterapeuter som genomgår högre utbildning i MDT/Diplomautbildning i Sverige. Han undervisar även om  muskel- och senskador inom den teoretiska delen av den internationella diplomautbildningen. Från att tidigare haft fokus på columnarelaterade besvär ligger nu största intresset på MDT undersökning och behandling av extremitetspatienter.

Tobias Croner

Lokal/Plats Se en större karta

Lokal och adress

Medfit

Adress

Medfit
Ebba Bååts Torg 6, 141 51 Flemingsberg
Flemingsberg
Sweden