Om Internationella McKenzieinstitutet

Internationella McKenzieinstitutet är en stiftelse, registrerad på Nya Zeeland. Vår målsättning är att sprida och dela kunskap över hela världen om hur vi undersöker, behandlar, utbildar och stärker patienter med muskuloskeletala problem. Denna filosofi och behandling, som är utvecklad av sjukgymnasten Robin McKenzie från Nya Zeeland, är mest känd under namnet ”McKenziemetoden” eller MDT,  Mekanisk Diagnostik och Terapi.

Internationella McKenzieinstitutet leds av en styrelse, bestående av medicinska experter, verkställande direktör, samt en medlem från Robin McKenzies familj. Inom institutet finns också en internationell kommitté som är rådgivande i alla utbildningsrelaterade frågor. I kommittén finns representanter från flera av våra medlemsländer. 

Vision

Our Vision
MDT ( Mekanisk Diagnostik och Terapi ) är förstahandsvalet i hela världen, för bedömning, behandling , utbildning och att ge egenmakt till patienter med muskuloskeletala besvär.

Mål

Utbilda i och främja principerna för hanteringen av muskuloskeletala besvär som utvecklats och beskrivits av Robin McKenzie.

Uppdraget ska uppnås genom att utbilda och sprida principerna till :

  • Administratörer
  • Kliniskt verksamma fysioterapeuter/sjukgymnaster/läkare
  • Vårdbeställare
  • Allmänheten
  • Sjukvårdspersonal
  • Lagstiftare
  • Forskare
  • Andra

En framgångssaga spridd över hela världen.

 

Sweden Globe Branches Countries

Idag finns Internationella McKenzieinstitutet representerat med filialer i 28 länder, där var och en arbetar nära institutet på Nya Zeeland för att upprätthålla kvalitet och bidra till att de övergripande målen uppnås. Grundutbildningen i MDT erbjuds i ytterligare 12 länder. Institutet fortsätter att växa i hela världen och nya filialer etableras kontinuerligt.

Internationella McKenzieinstitutet består idag av tre regioner - Amerika, Europa och övriga världen (Asien , Stillahavsområdet, Mellanöstern , Afrika ).

McKenzie Institute International Structure

INTERNATIONAL BOARD OF TRUSTEES

International Director of Education
CEO
Executive Assistant to the CEO
Education Committee

Faculty Review Committee

Office Administrator

Public Health Committee

Website Manager

International Consultant

Certified Clinic Network