Svenska McKenzieinstitutets styrelse

Svenska McKenzieinstitutets Styrelse

Ordförande:
Anna-Lena Ramström, Höllviken email: annalena.ramstrom@mckenzie.se

Vice ordförande
:
Mark Aarts, Göteborg, e-mail: markjeaarts@gmail.com

Sekreterare:
Fariba Gharachorloo, Linköping, e-mail: fariba40.gh@gmail.com

Kassör:
Louise Gamming, Staffanstorp e-mail: lcwgamming@gmail.com

Ledamot:
Göte Norgren, Örnsköldsvik e-mail:  bgnorgren@gmail.com

Ledamot:
Gunilla Limbäck Svensson, Göteborg, e-mail: ordforande@mckenzie.se

Ledamot:
Patrik Drevander, Göteborg, e-mail: patrik.drevander@gmail.com

Suppleant:

Suppleant:


Valberedning:
Thomas Cullhed, t.cullhed@telia.com
Angelica Gunnarsson,

Kursadministratör:
Svenska McKenzieföreningen
c/o Catrine Jonseth
Biblioteksgatan 4B
435 30 MÖLNLYCKE
Mobil: 0703-589688
Arbetstider: månd-fred 12.30 – 16.30
E-post:info@mckenzie.se