Kontaktujte nás

Pošlite nám správu

McKenzie Institute Slovakia
Alexandra Rudnaya 23
010 01 Žilina
----------------------------------------
č.ú.:
IBAN: SK0509000000000424662227
BIC: GIBASKBX
: +421 903 944 371 | : info@mckenzie.sk