O Medzinárodnom McKenzie Inštitúte

Vitajte v Medzinárodnom McKenzie Inštitúte

Medzinárodný McKenzie Inštitút je dobročinná organizácia registrovaná na Novom Zélande. Cieľom Inštitútu je celosvetová propagácia vyšetrenia, liečby, vzdelávania a podpory pacientov s poruchami pohybového aparátu. Túto filozofiu a liečbu vytvoril Robin Anthony McKenzie a je známa ako McKenzie metóda® - Mechanická Diagnostika a Terapia® (MDT). 

Na čele Inštitútu je dozorná rada, ktorá sa skladá z nezávislých lekárskych expertov, manažérov a člena McKenzieho rodiny.

Medzinárodný výbor Inštitútu pozostáva zo starších členov Inštitútu a radí dozornej rade vo všetkých vzdelávacích otázkach týkajúcich sa MDT.

Naša vízia

Our Vision
MDT (Mechanická Diagnostika a Terapia) ako celosvetovo prvá voľba pri vyšetrení, liečbe, vzdelávaní a podpore pacientov s ochoreniami pohybového aparátu

Heslo misie

Vzdelávajte a propagujte princípy manažmentu porúch pohybového aparátu vytvorené a popísané Robinom McKenziem.

Misia by mala byť naplnená vzdelávaním a propagovaním týchto princípov smerom k:

  • Riadiacim pracovníkom
  • Terapeutom
  • Sponzorom
  • Verejnosti
  • Zdravotníckym pracovníkom
  • Zákonodarcom
  • Výskumníkom
  • Ďalším

Celosvetový úspech

 

Slovakia Globe Branches Countries

Medzinárodný McKenzie Inštitút má celosvetovo 28 pobočiek, ktoré pomáhajú napĺňať ciele Inštitútu v jednotlivých krajinách. Mimo týchto pobočiek Inštitút ponúka svoj vzdelávací program v ďalších 12-tich krajinách. Inštitút sa celosvetovo rozvíja a nové pobočky stále vznikajú.

Inštitút pôsobí v troch regiónoch – Ameriky, Európa a Ázia / Pacifik.

McKenzie Institute International Structure

INTERNATIONAL BOARD OF TRUSTEES

International Director of Education
CEO
Executive Assistant to the CEO
Education Committee

Faculty Review Committee

Office Administrator

Public Health Committee

Website Manager

International Consultant

Certified Clinic Network