Company Logo
Internet Explorer

Sorry! Your browser is not supported.

To view this site you can download a newer version of Internet Explorer.

Vzdelávanie

Ako sa stať certifikovaným MDT terapeutom

Časť C – Rozšírenie o ďalšie postupy – Drieková chrbtica a dolné končatiny

Späť na kurzy

Časť C – Rozšírenie o ďalšie postupy – Drieková chrbtica a dolné končatiny

21.03.19 - 24.03.19

Bratislava

Kurz C najprv zhrnie a rozšíri teoretické znalosti a praktickú aplikáciu Mechanickej Diagnostiky a Terapie vo vzťahu k driekovej chrbtici. Doba trvania kurzu je 28 hodín.

K zdokonaleniu v schopnostiach vyšetrovania, klasifikácie, diferenciálnej diagnostiky a liečby pacientov so symptómami vzťahujúcimi sa k driekovej chrbtici sa používajú nasledujúce aktivity: riešenie problémov, plnenie úloh (metódou efektívneho a zmysluplného učenia) a klinické uvažovanie. Praktická časť kurzu je zamerená na prehĺbenie schopnosti aplikácie techník pacienta i terapeuta.

V druhej polovici kurzu je predstavená teoretická i praktická aplikácia MDT pri muskuloskeletálnych ochoreniach periférnych kĺbov dolnej končatiny. Počas tejto časti kurzu prebiehajú prednášky, vyšetrenie pacientov a praktické lekcie vrátane špecifikácie jednotlivých syndrómov a ich liečby pre dolnú končatinu.

Náplň kurzu C Prihlásenie na kurz

Detaily

Termín a čas

Začiatok: 21. Marec 2019 (0900)
Koniec: 24. Marec 2019 (1700)

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovakia

Poplatky

€350 pre členov; €650 pre nečlenov

Počet miest

Voľno

Profil lektora

Sara Elizabeth Luetchford (SK)

PT, Dip. MDT

Vzdelanie:               

  • Fyzioterapeut v Guy’s Hospital, Londýn
  • Uznanie odbornej kvalifikácie v Taliansku
  • Magisterské štúdium: muskuloskeletálna rehabilitácia 2006

Špecializačné vzdelanie:

  • Špecializačné štúdium vo fyzioterapii v odbore ortopédia a manuálna terapia v Guy’s Hospital, Londýn
  • McKenzie Certifikovaná skúška v r. 1992
  • Cyriax Diplom v r.1992
  • Diplom v Mechanickej Diagnostike a Terapii, McKenzie Institute International 1993, Nový Zéland
Sara Elizabeth Luetchford (SK)

Miesto konania Väčšie zobrazenie mapy

Miesto konania

Administratívne centrum AIRCRAFT

Adresa

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovakia