Company Logo
Internet Explorer

Sorry! Your browser is not supported.

To view this site you can download a newer version of Internet Explorer.

Vzdelávanie

Ako sa stať certifikovaným MDT terapeutom

McKenzie 2020 - to najnovšie z MDT sveta v kocke

Späť na kurzy

McKenzie 2020 - to najnovšie z MDT sveta v kocke

21.03.20

Bratislava

Celodenný kurz zameraný na najnovší vývoj v MDT systéme a jeho využitie v klinickej praxi. Budú preberané aj tieto témy:
  • Používanie aktualizovaného systému klasifikácie v každodennej praxi.
  • Predstavenie potenciálu nových vyšetrovacích spisov - verzia 2020!
  • Objavovanie a precvičovanie na pacienta zameranej efektívnej komunikácie.
  • Čo pomáha pri diagnóze - "štrukturálne zmenené"?
Prihlásenie na kurz

Detaily

Termín a čas

Začiatok: 21. marec 2020 (0830)
Koniec: 21. marec 2020 (1600)

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovakia

Poplatky

€99 pre členov McK I SK; €159 pre nečlenov

Počet miest

Voľno

Profil lektora

Georg, Supp (SK)

PT, MT, Dip. MDT

Senior Inštruktor Medzinárodného McKenzie Inštitútu

Fyzioterapeut, manuálna medicína, Dip. MDT
Fyzioterapeutické vzdelanie získal na BG Unfallklinik v Ludwigshafen / Pfalz
spolumajiteľ certifikovanej McKenzie kliniky PULZ im Rieselfeld

Špecializuje sa na:

Wirbelsäulenbeschwerden – bolesti chrbtice
Orthopädie - ortopédia
Chirurgie- chirurgia
Med. Funktionstraining  - zdravotný funkčný tréning
Sportlerbetreuung  - športová medicína

Kvalifikácie

Diplom v Mechanickej diagnostike a terapii McKenzie 1999  Minnesota / USA 
Senior Inštruktor Medzinárodného McKenzie Inštitútu 1997

Ďalšia odborná spôsobilosť
Lauftherapie am DLZ (liečba behom)
KG-Gerät – LTV na prístrojoch
PNF

Člen nemeckej spoločnosti pre liečbu kolena Deutschen Kniegesellschaft
Člen nemeckej spoločnosti pre liečbu bolesti Deutschen Schmerzgesellschaft

Koníčky/ Záľuby:
rodina
beh

Autor FachartikelnPhysiotherapeutische Forschung

Georg, Supp (SK)

Miesto konania Väčšie zobrazenie mapy

Miesto konania

Administratívne centrum AIRCRAFT

Adresa

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovakia