Company Logo
Internet Explorer

Sorry! Your browser is not supported.

To view this site you can download a newer version of Internet Explorer.

Vzdelávanie

Ako sa stať certifikovaným MDT terapeutom

Refreš riešenie kazuistík

Späť na kurzy

Refreš riešenie kazuistík

08.02.19

Bratislava

Kurz Refreš rozšíri teoretické znalosti a praktickú aplikáciu Mechanickej Diagnostiky a Terapie.

K zdokonaleniu v schopnostiach vyšetrovania, klasifikácie, diferenciálnej diagnostiky a liečby pacientov s mechanickými symptómami vzťahujúcimi sa k chrbtici a končatinám sa používajú nasledujúce aktivity: klinické uvažovanie, riešenie problémov a klinické analýzy reálnych pacientov.

Náplň kurzu Refreš Prihlásenie na kurz

Detaily

Termín a čas

Začiatok: 8. Február 2019 (0900)
Koniec: 8. Február 2019 ()

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovakia

Poplatky

€73 pre členov; €120 pre nečlenov

Počet miest

voľno

Profil lektora

Nováková, Eva

PT, Dip. MDT

Senior instructor MDT

2011 - Instruktor pro kurzy A a B
2010 - Probationary instruktor 
2007 - Diplom v MDT, Universita Otago, Nový Zéland 
Pracuje jako fyzioterapeut specialista na oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ÚVN Praha 6 a rovněž ve své privátní praxi. Současně vyučuje externě fyzioterapeuty na 3. LF UK Praha. Další vzdělání v metodikách najdete na WEB stránkách.

člen Evropského edukačního týmu mezinárodního McKenzie Institutu (a member of the European Education Committee of MII)

Nováková, Eva

Miesto konania Väčšie zobrazenie mapy

Miesto konania

Administratívne centrum AIRCRAFT

Adresa

Administratívne centrum AIRCRAFT
Ivanská cesta 30/B
Bratislava
Slovakia