SIG (Special Interest Group) skupina

McKenzie SIG skupina (Special Interest Group) je voľné združenie záujemcov (fyzioterapeuti, lekári, študenti, laici a ďaľší zdravotníci) o McKenzie metódu. Účelom je umožniť vzájomnú výmenu informácií za účelom skvalitnenia starostlivosti o pacientov s problémami pohybového aparátu.

Náplň:

  • Prezentovanie odborných materiálov k metóde.
  • Odborné semináre s demonštráciou vyšetrenia a terapie na pacientovi.
  • Vzájomná výmena praktických skúseností v používaní McKenzie metódy.
  • Pomoc pri štúdiu.
  • Udržovanie kontaktov s podobne zameranými skupinami.

Plán skupín 2019:

Želáte si informácie o konaní SIG skupín a iných aktivít McKenzie Institute Slovakia dostávať vopred na Váš e-mail?

Prosíme vyplňte prihlášku:NEWSLETTER

Dátum Miesto Hodina Téma Cena Prednáša  
 5.11.2019 FRO Dolný Kubín 13:00 Novinky v diagnostike a liečbe bolestí ramena  5 PhDr. Michaela Kotrbancová, Cert. MDT PRIHLÁŠKA
26.11.2019 MAGNUS, A. Rudnaya 23, Žilina 14:30 Klinická analýza vybraných pacientov 6 PhDr. Michaela Kotrbancová, Cert. MDT PRIHLÁŠKA

Počet účastníkov obmedzený - nutná objednávka